Jméno a příjmení: Telefon: Email: Místo realizace: Plocha k zateplení: Popis plochy: Síla nástřiku:

Moravská izolační pěnová - Komplexní partner v oblasti izolací

Tepelná izolace střech

Tepelná izolace, stříkaná pěnová izolace Izolační pěna  SOC 010 (7140) primárně slouží jako tepelné izolace. Díky jejich univerzálnosti...

Fasádní systémy

Dodáváme a realizujeme dokonalý fasádní systém se švýcarskou technologií, kde je klasický izolant nahrazen polyuretanovými deskami v kombinaci s...

Izolace plochých střech

Izolace plochých střechPUR PĚNA   Ploché střechy    EPAPROOF hydroizolace, Polyuretan S Spray Hydroizolace Polyuretanové elastomery a polyurea...

Hydroizolace

Hydroizolace a vzduchová bariéra Vytvořením pevné vzduchové bariéry  S 503 předchází vytváření kondenzace vody, která často vede ke vzniku...

Aktuality

NOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM

Zavádíme nový švýcarský zateplovací systém fasád, který je zajímavý tím, že má deklarovanou lambdu 0,022, tedy tepelně izolační schopnosti jednou tak lepší než u polystyrénu a zároveň má µ(mí) ≤ 20, tím pádem je difuzně otevřený. Difuzi neřešíme nejen u izolantu, ale v celé skladbě systému.

Více informací v této prezentaci New - Therm


Více Archiv aktualit